Tag Archives: tin tức

Apple muốn đầu tư vào Việt Nam

Apple muốn đầu tư vào Việt Nam

Cần nhanh chóng tận dụng cơ hội Ông Phan Hữu Thắng, nguyên Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, cho rằng bước tiếp theo của cơ quan quản lý Việt Nam lúc này là tạo mọi điều kiện thuận lợi

Bất động sản sẽ sốt giá sau 5 năm nữa

Bất động sản sẽ sốt giá sau 5 năm nữa

Theo đánh giá của Cục quản lý nhà và thị trường BĐS, thị trường phát triển nhưng chưa ổn định, lành mạnh, còn thiếu quy hoạch, chưa có kế hoach, chưa bám sát nhu cầu thị trường. Các doanh nghiệp

Chi gần 4% ngân sách cho thuế, hải quan

Chi gần 4% ngân sách cho thuế, hải quan

Tiền tiết kiệm được dùng để mua sắm Hàng năm, số kinh phí tiết kiệm từ chi hoạt động thường xuyên Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan được sử dụng để bố trí cho các công trình đầu tư