Tag Archives: tin mới

Apple muốn đầu tư vào Việt Nam

Apple muốn đầu tư vào Việt Nam

Cần nhanh chóng tận dụng cơ hội Ông Phan Hữu Thắng, nguyên Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, cho rằng bước tiếp theo của cơ quan quản lý Việt Nam lúc này là tạo mọi điều kiện thuận lợi

Chi gần 4% ngân sách cho thuế, hải quan

Chi gần 4% ngân sách cho thuế, hải quan

Tiền tiết kiệm được dùng để mua sắm Hàng năm, số kinh phí tiết kiệm từ chi hoạt động thường xuyên Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan được sử dụng để bố trí cho các công trình đầu tư

Xuất khẩu cá nóc bị thất bại

Xuất khẩu cá nóc bị thất bại

Nguyên nhân lớn nhất được đánh giá là sản lượng cá nóc khai thác không ổn định, nhiều chủng loại, tỉ lệ cá nóc đáp ứng yêu cầu về xuất khẩu rất thấp nên hiệu quả kinh tế không như