Tag Archives: tiếp thị sản phẩm

Sơ lược về marketing

Sơ lược về marketing

Sau đây là những quan điểm phổ biến về marketing. Các bạn sẽ được làm quen những quan điểm khác nhau khi nói về marketing và những thuật ngữ khác trong lĩnh vực marketing như thị trường mục tiêu, phân