Tag Archives: thất bại xuất khẩu cá nóc

Xuất khẩu cá nóc bị thất bại

Xuất khẩu cá nóc bị thất bại

Nguyên nhân lớn nhất được đánh giá là sản lượng cá nóc khai thác không ổn định, nhiều chủng loại, tỉ lệ cá nóc đáp ứng yêu cầu về xuất khẩu rất thấp nên hiệu quả kinh tế không như