Tag Archives: hỗ trợ giá xăng

Xăng lên giá, người tiêu dùng cần được chia sẻ

Xăng lên giá, người tiêu dùng cần được chia sẻ

Đến nay mức điều chỉnh tăng lên ở mức nhất định thì việc đầu tiên các doanh nghiệp phải tính toán giá cả thế nào trong giới hạn giá trần 14.422 đồng để bù vào phần thiệt hại trước đó.