Tag Archives: chi ngân sách cho thuế

Chi gần 4% ngân sách cho thuế, hải quan

Chi gần 4% ngân sách cho thuế, hải quan

Tiền tiết kiệm được dùng để mua sắm Hàng năm, số kinh phí tiết kiệm từ chi hoạt động thường xuyên Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan được sử dụng để bố trí cho các công trình đầu tư