Tag Archives: báo giá quảng cáo

Dán decal quảng cáo

Dán decal quảng cáo

Cấu tạo Decal gồm 3 lớp: Lớp mặt giấy/ nhựa. khi in ta in lên lớp này Lớp keo dính chặt vào lớp 1. dùng để dán dính lớp1 và sản phẩm với nhau Lớp 3: Là 1 lớp giấy