Tag Archives: báo giá in vải silk

In kỹ thuật số vải Silk

In kỹ thuật số vải Silk

Do giá thành sản phẩm cao hơn các chất liệu khác như in Decal, in pp, in hiflex..., vì thế Giá in vải Silk thường ít được mọi người quan tâm hơn. Tuy nhiên vải Silk đem đến một chất